ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1963. Αποστολή της εταιρείας είναι η απόλυτη και αξιόπιστη ικανοποίηση των εκάστοτε αναγκών για τον έλεγχο και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για την κάλυψη των προαναφερθέντων αναγκών, για βιομηχανική χρήση. 

Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας είναι η παραγωγή ηλεκτρικών πινάκων Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Παράλληλα, η εταιρεία δραστηριοποιείται εμπορικά στην προμήθεια ειδικού βιομηχανικού και ηλεκτρολογικού υλικού, καθώς επίσης και στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σχεδίασης, ανάπτυξης και εγκατάστασης ηλεκτρικών έργων τόσο σε ιδιωτικές εταιρείες όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η ΣΙΑΦΑΡΑΣ κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνικών προδιαγραφών. Για τη συναρμολόγηση των ηλεκτρικών πινάκων και την εγκατάσταση των ηλεκτρικών έργων που αναλαμβάνουμε, χρησιμοποιούνται υλικά των μεγαλύτερων παγκοσμίως κατασκευαστών ηλεκτρολογικού υλικού. Η εταιρεία καλύπτει εξολοκλήρου τις ανάγκες της στην κατασκευή ειδικών μεταλλικών μερών, εσωτερικά, από το οργανωμένο τμήμα διαμόρφωσης μεταλλικών μερών που διαθέτει.

Οι δραστηριότητες της ΣΙΑΦΑΡΑΣ εκτείνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας στο εξωτερικό. Το 1996 έγιναν τα πρώτα βήματα αναλαμβάνοντας έργα στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων ενώ μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς έργα σε πολλές χώρες της μέσης Ανατολής, της Αφρικής αλλά και στο Περού της Λατινικής Αμερικής.

Η επιχείρηση, διαβλέποντας τις τεράστιες δυνατότητες του χώρου και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς, έχει οργανώσει ένα πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών εξασφαλίζοντας έτσι την άρτια υποστήριξη των πελατών της.

Σήμερα, με τη συσσωρευμένη εμπειρία και την εκτεταμένη τεχνογνωσία που απέκτησε η επιχείρηση στην πολυετή της πορεία, έχει καταφέρει να βρίσκεται στην κορυφή του κλάδου σε πανελλήνια βάση, κατέχοντας σχεδόν το 80% της αγοράς της Βόρειας Ελλάδας, με έντονη συμμετοχή στα μεγάλα ιδιωτικά και δημόσια έργα.

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...

Oι Επιχειρηματικοί Στόχοι που έθεσε η ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ από την αρχή της λειτουργίας της, συμβαδίζουν με τη σύγχρονη επιχειρηματική αντίληψη των πιο προηγμένων παγκοσμίως εταιρειών του κλάδου. Mία αντίληψη που τοποθετεί πάντα στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον πελάτη, στηρίζοντάς τον αξιόπιστα, με ποιοτικές και τεχνικά ολοκληρωμένες λύσεις και με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Μέσα από μια μακρόχρονη πορεία 55 και πλέον ετών, στην κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων Χαμηλής και Μέσης Τάσης, έχουμε υιοθετήσει αξίες και έχουμε διαμορφώσει πολιτικές και τεχνικές τις οποίες ακολουθούμε και εφαρμόζουμε σε κάθε περίπτωση.

Εργαζόμαστε για τη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων μας και τη βελτίωση της ποιότητας τόσο αυτών όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στηρίζουμε τις προσπάθειές αυτές στο ανθρώπινο δυναμικό μας, την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει και τις συνεχείς επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδομή.

Το πλαίσιο της επιχειρηματικής λειτουργίας της εταιρείας καθορίζεται από τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, ο οποίος έχει ως στόχο να ευθυγραμμίσει την επιχειρήση με τις παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία πιστοποιήθηκε με ISO 9002 για πρώτη φορά το 2000. Σήμερα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας), ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και ISO 45001 (Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία).