• Low Voltage switchboard
 • Low Voltage switchboards
 • Low Voltage switchboards
 • Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης για το ΝΑΤΟ
 • Χαλινοδιακόπτες για την ΔΕΗ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης INOX - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΕΛΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πίνακας Χαμηλής Τάσης σε ειδικό χρώμα για τη ΔΕΗ - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΕΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πίνακας Χαμηλής Τάσης σε ειδικό χρώμα για τη ΔΕΗ - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΕΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - Συρταρωτού τύπου - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Λεπτομέρεια από Πίνακα Χαμηλής Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΕΛΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ARTU switchboard - SIAFARAS ELECTRIC SYSTEMS
 • Λεπτομέρεια από μπαροσύστημα σε Πίνακα Χαμηλής Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΕΛΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης με tap off - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης με tap off - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - Συρταρωτού τύπου - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Λεπτομέρεια από μπαροσύστημα σε Πίνακα Χαμηλής Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΕΛΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - Συρταρωτού τύπου - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Λεπτωμέρεια από μπαροσύστημα σε Πίνακα Χαμηλής Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΕΛΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - Συρταρωτού τύπου
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - Συρταρωτού τύπου
 • LOW VOLTAGE switchboard - SIAFARAS ELECTRIC SYSTEMS
 • ARTU switchboard - SIAFARAS ELECTRIC SYSTEMS

"Δεν είναι η ποιότητα που κοστίζει σε μια επιχείρηση αλλά η έλλειψή της"

Η διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας, σε όλα τα στάδια παραγωγής μιας βιομηχανικής μονάδας είναι μακρά και επίπονη. Τα αποτελέσματά της όμως είναι εξαιρετικά σημαντικά, χαρακτηρίζουν το προϊόν και ωφελούν τον τελικό αποδέκτη.

Όλοι οι πίνακες Χαμηλής Τάσης, που κατασκευάζει η εταιρεία, συμμορφώνονται με την Οδηγία 93/68. Τα προϊόντα μας καλύπτουν τις οδηγίες 95/2006 (χαμηλής τάσης) και 108/2004 (ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας).

Όλοι οι πίνακες Χαμηλής Τάσης περνάνε Δοκιμές Σειράς σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 61439-1 που αφορά σε σύνολα διατάξεων διακοπής και ελέγχου Χαμηλής Τάσης. Επίσης, η εταιρία διεξήγαγε με επιτυχία Δοκιμές Τύπου σε δοκίμια κατασκευής της, στο διεθνώς αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμών ΚΔΕΠ της ΔΕΗ.

Κάθε ηλεκτρικός πίνακας, μετά το πέρας της κατασκευής του, ελέγχεται και δοκιμάζεται στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας. Όλοι οι έλεγχοι γίνονται από διακριβωμένα (C3T , Metrocal) και πιστοποιημένα όργανα και εκδίδεται πιστοποιητικό δοκιμών.

Πιστοποιημένοι πίνακες Χαμηλής Τάσης FORM 1 έως και FORM 4b

    - Πίνακες διανομής Χαμηλής Τάσης έως 6.300Α / 130 kA

    - Πίνακες ελέγχου κινητήρων Χαμηλής Τάσης MCC (Motor Control Center)

    - Πίνακες διανομής φωτισμού

    - Πίνακες μορφοτροπέων συχνότητας

    - Αυτόματες μονάδες αντιστάθμισης άεργου ισχύος

    - Πίνακες ειδικών εφαρμογών και απαιτήσεων